Administrator bezpieczeństwa informacji – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia około 20 lat temu na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – zdolność do czynności prawnych i specjalistyczna wiedza

Dane osobowe powinny być wyjątkowo chronione, zwłaszcza współcześnie, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To dlatego wprowadzono instytucję ABI, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy powołanie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – zdobądź specjalistyczne kwalifikacje

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje stosowanie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, takie jak zbiór danych osobowych, usuwanie danych osobowych, administrator systemów informatycznych (ASI), zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać dokumentację, jak również uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz szkolenia dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentacji.