Studia na uczelniach wyższych – co wybierają studenci?

Studia na uczelniach wyższych – co wybierają studenci?

Wybór najlepszego kierunku studiów to dylemat, przed którym rok w rok staje tysiące abiturientów. W wielu przypadkach decyzja ta stanowi o rozwoju przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów rozpoczęły się tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy zatem, które kierunki cieszą się największą popularnością.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków studiów po raz kolejny na podium znajduje się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani komputerami nierzadko wybierają też kierunki o podobnym charakterze, które mają bardzo duży potencjał rozwoju. Są to naturalnie robotyka oraz automatyka, które nie są może kierunkami innowacyjnymi, niemniej jednak dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być uważane, za studia dla marzycieli. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci starają się głównie o indeks na kierunkach zarządzanie oraz psychologia. Kolejno w zestawieniach uplasowały się prawo, kierunki ekonomiczne (m.in. finanse i rachunkowość), rozmaite filologie (szczególnie angielska) czy budownictwo.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce znajdziemy na kierunkach z obszaru matematyki, a także orientalistyki (japonistyka i sinologia). Nie łatwo dostać się również na studia związane z branżą filmową, kreowaniem wizerunku czy wzornictwem. Wypada zaznaczyć, iż spora liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów ubiega się przecież o przyjęcie nawet na kilka kierunków w tym samym czasie.

Jak podjąć trafną decyzję o studiach?

Rozmyślając o wyborze kierunku warto rozważyć swoje zainteresowania, ale także przyszły popyt na rynku pracy. Należy aczkolwiek pamiętać, że dany kierunek nie musi określać przyszłej kariery. Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich mogą dowolnie poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one tworzone na większości uczelni wyższych i zwykle nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, by do nich przystąpić. Wystarczy mieć tytuł magistra, inżyniera lub licencjata.

Młody człowieku, pamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można też dodatkowo rozwijać swoje umiejętności przykładowo poprzez działanie w wolontariatach bądź stowarzyszeniach uczelnianych. Warto spożytkować te 5 lat jak najlepiej.