Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

Automatyczna windykacja należności. Dowiedz się więcej na flobo.io.

Jest wiele różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja – czynności, zmierzające do ściągnięcia zaległości

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności na drodze windykacji. Choć termin ten wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której podejmuje się wobec dłużnika stosowne czynności dopuszczone w obowiązujących przepisach prawa. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta droga windykacji nie zadziała, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset kontrahentów i miesiąc w miesiąc wystawia identyczną liczbę faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie zostanie przelana w wyznaczonym terminie niewątpliwie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje także modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – poprawi terminowość wpłat u swoich kontrahentów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może ustawić indywidualne harmonogramy czynności podejmowanych względem nie płacących klientów, definiując m.in. przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą skutków, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, gdy wspomniane powyżej kroki będą nieskuteczne, aplikacja prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie bywa także przyczyną zauważalnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]