Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Metoda kasowa - poszerz swoje wiadomości!

Właściciele firm zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie interesuje się czy opłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie opłaty za sprzedane produkty lub wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków w wyznaczonym terminie i w konsekwencji narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na względzie wspomniany wcześniej limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość rodzimych przedsiębiorców, jednak powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Konieczne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie sygnowanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga skrupulatnego pilnowania wpływu opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest po prostu problem z regularnym pilnowaniem wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem skrupulatnego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy kilkuset dokumentach kontrola wpłat wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]