Badania operatorów i ich zastosowanie

Badania operatorów i ich zastosowanie

Dowiedz się więcej o badaniach operatorów Bielsko na http://www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z trwającą długi czas i naprawdę dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza poznać nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują też zastosowanie na przykład podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czego trzeba się spodziewać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie różnią się bardzo od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc dokładny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji i testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie należy się bać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Znaczenie ma dokładność oraz szczerość udzielanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w przypadku osób chcących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Określając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie w stanie w dość szybki sposób reagować na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają także zdolność do koncentracji uwagi, widzenia przestrzennego oraz oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich przeprowadzaniem?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić jedynie psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do pracy w danym zawodzie. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]