Coach biznesu pomoże rozwinąć Ci kompetencje zarządzania zespołem

Coach biznesu pomoże rozwinąć Ci kompetencje zarządzania zespołem

Szukasz profesjonalnego doradztwa coacha kariery? Wejdź na https://janklusak.pl.

Rynek pracy w XXI w. jest niezmiernie konkurencyjny i wymusza regularne dopasowywanie się do jego bieżących wymogów. Z tej przyczyny tak ważny jest nie tylko rozwój zawodowy jednostkowego pracownika, ale także efektywna organizacja pracy dużych grup pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się wiedzą profesjonalnego coacha.

Coach kariery – pomoc dla dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw

Zawodowy coach biznesu służy pomocą w rozszerzeniu zakresu umiejętności danej osoby, otwiera ją na zachodzące zmiany i kolejne wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona znacznie szybciej rozwijać swoje umiejętności, co owocuje lepszymi efektami w pracy, ale też otwiera nowe perspektywy kariery. Coach skupia się na ambicjach oraz postanowieniach klienta, dlatego sesje z nim zawsze są spersonalizowane, ukierunkowane na zrealizowanie określonych zadań. Kto przeważnie postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? To głównie dyrektorzy oraz prezesi firm, którzy pragną rozwijać własne umiejętności w obszarze nadzoru i organizacji pracy.

Praca z coachem kariery – pierwszy kontakt oraz poznanie celów klienta

Fundamentem dającej pożądane efekty pracy z coachem biznesu, jest staranne poznanie klienta. W związku z tym pierwsza sesja z coachem koncentruje się na dokładnym wyznaczeniu oczekiwań oraz aspiracji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, kwalifikacji, najdotkliwszych klęsk i największych sukcesów zawodowych. Pomaga to określić, czy najodpowiedniejszą metoda rozwoju będzie coaching czy może doradztwo, jak również wstępnie uzgodnić ilość i częstotliwość sesji potrzebnych do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Rozmowa wstępna nie musi przebiegać z doradcą zawodowym twarzą w twarz – można połączyć się przez komunikator albo telefonicznie. Po przeprowadzeniu ustalonej liczby spotkań coach przygotowuje podsumowanie. Wyszczególnia w nim, które zamierzenia zostały osiągnięte, jak również gdzie konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]