Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Szczegółowe informacje na temat cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego. Przekonaj się!

Wraz z otwarciem się Polski na rynki z większości krajów świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń sporządzają tysiące zwykłych i przysięgłych translacji na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, że online nietrudno znaleźć bezpłatne platformy do translacji, nadal nie zastąpią one pracy zawodowych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest nieraz obowiązkowe, np. jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak orientacyjnie wyliczyć koszt przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Język, czas realizacji, typ przekładu – to kształtuje ostateczny koszt usługi

Ostateczny koszt przekładu dokumentu determinują poniższe elementy:
1. Kierunek translacji. Translacja z innego języka na język polski jest tradycyjnie o wiele tańsza aniżeli przekład na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niemiecki, szwedzki) czy romańskich (francuski, portugalski) będzie na ogół tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego).
3. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia albo poruszane w tekście zagadnienia. Przekład dokumentów handlowych, prac dyplomowych bądź referatów medycznych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla danej branży, ale także należytą wiedzę, by poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji niepożądanych pomyłek.

Czym różni się przekład poświadczony od tłumaczenia zwykłego?

Należy podkreślić, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo paszport bądź dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie nadaje mu indywidualny numer, jak również zaznacza czy tłumaczenie powstało z kopii, oryginału bądź odpisu. Tłumacze przysięgli najczęściej mają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w przypadku nieodzowności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]