Dlaczego potrzebne są badania operatorów?

Dlaczego potrzebne są badania operatorów?

Zleć badania operatorów Bielsko

Do rozpoczęcia działalności w wielu zawodach wymagane są właściwe predyspozycje psychiczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je ma, wykonuje się specjalne testy. By je przeprowadzić, należy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w największej mierze wpływa rodzaj profesji, w której zamierza pracować badany. Inne testy przeprowadzane są dla prawników, inne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub suwnic. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania są wykonywane dużo częściej. Dobrze więc powiedzieć kilka zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich charakter i jakie predyspozycje okazują się podczas nich testowane.

Badania operatorów – o czym musimy pamiętać?

Terminy wykonywania i rodzaj badań operatorów wózków paletowych i innych maszyn stosowanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co 3 lub 4 lata, poza osobami po 50 roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania badań co dwadzieścia cztery miesiące. Powinniśmy jednak nie zapominać, że wygląd badań może być zmieniony, jeśli przeprowadzający je psycholog uzna, iż konieczne są inne testy lub poszczególne elementy okażą się w konkretnym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zazwyczaj postać papierowego testu oraz test sprawdzający zdolności intelektualne. Potem wykonywane są badania na refleks, opierające się zwykle na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy badany jest w stanie odpowiednio prędko zahamować. Badania operatorów to także testy zdolności percepcji odległości oraz wzorku – te ostatnie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]