Kiedy warto skorzystać z oferty coachingu kariery?

coaching kariery, doradca zawodowy kraków

Specjalistyczne doradztwo zawodowe umożliwia ujawnienie Twoich mocnych stron i zagospodarowanie skrytego potencjału. Czemu warto rozwijać swoje umiejętności zawodowe? Na czym współcześnie polega coaching kariery?

Jak pomoże Ci profesjonalny coaching kariery?

Coaching kariery odbyty z profesjonalnym doradcą zawodowym służy nie tylko tym, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, ale także wieloletnim pracobiorcom, którzy starają się obronną ręką przebrnąć przez przekształcenia w korporacji, szykują się do zmiany pracy albo czują strach przed przemianami w sektorze zatrudnienia. Profesjonalny coach kariery wspiera na licznych płaszczyznach – objaśnia jak przyszykować się do rozmowy o pracę i zwycięsko przebrnąć proces rekrutacji oraz jak podnieść tzw. umiejętności „miękkie” oraz inne kompetencje, przydatne w pracy. Coach kariery zajmuje się także wsparciem w prawidłowym przygotowaniu dokumentów, na przykład CV, portfolio osiągnięć lub listu motywacyjnego, tak, by wzbudziły ciekawość u ewentualnych pracodawców, a przez to podniosły szansę na to, iż kandydat będzie zaproszony na na dalsze etapy rekrutacji. Równie kluczowa jest także pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z najważniejszych przymiotów, który wysoko oceniają rekruterzy.

Komu przyda się coaching kariery?

Planujesz zmienić specjalizację, ale nie wiesz, jaka praca przyniesie Ci satysfakcję i równolegle porządna wypłatę? A może chcesz poprowadzić ścieżkę swojej kariery zawodowej tak, aby w końcu odnieść sukces na rynku pracy? Coaching kariery spowoduje, iż ujawnisz swoje mocne oraz słabsze strony, zaczniesz używać drzemiące w Tobie możliwości i osiągać sukcesy zawodowe. Profesjonalny doradca zawodowy wspomoże też managerów wyższego szczebla oraz innych wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy potrzebują fachowego doradztwa. Przed pierwszym spotkaniem dochodzi do zdefiniowania potrzeb doradczych – na tym etapie uzgadnia się, czego oczekuje uczestnik, jakiego wsparcia potrzebuje i jaka liczba spotkań z coachem kariery pozwoli dojść do zaplanowanego celu.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]