Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków, uzyskasz na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Ostatnie lata to okres przypływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają wśród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się również duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do podjęcia zatrudnienia bądź studiów w Polsce.

W jakich przypadkach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu bądź Rosji. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dowody osobiste oraz prawa jazdy, a także dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Tym samym, by pracować w tym zawodzie, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]