Projekty budowlane – niezbędne do pozwolenia na budowę

architekt Kraków, projekty budowlane Kraków

Trudno znaleźć ważniejszą inwestycję niż wzniesienie domu. Warto przy tym wiedzieć, że nie będzie to łatwe zadanie, zaś szczególne trudności wiążą się z załatwieniem rozmaitych urzędowych spraw. W pierwszej kolejności powinniśmy uzyskać pozwolenie na budowę – będzie ono wydane, jeśli przedstawimy projekt budowlany. Projekt powinien być opracowany przez architekta, a jego zawartość regulują właściwe ustawy. Co więc powinien zawierać? Zachęcamy do lektury naszego poradnika.

Projekty budowlane – zawartość

Najistotniejszym elementem projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Plan musi zostać opracowany na odpowiedniej mapie zatwierdzonej przez geodetę oraz zawierać rozmieszczenie dotychczasowych i wznoszonych obiektów oraz instalacji gazowych i wodociągowych. W planie zagospodarowania powinny znaleźć się także dane o punkcie przechowywania śmieci, rozmieszczeniu zieleni czy ogrodzeniu. Projekty budowlane muszą poza tym posiadać projekty budowanych obiektów, a nierzadko również oświadczenia firm dystrybuujących wodę, gaz i prąd. W niektórych sytuacjach niezbędne okaże się także załączenie rezultatów testów podłoża.

Projekty budowlane – dlaczego tak istotne?

Jak przed momentem wspomnieliśmy, projekty budowlane są niezbędne do tego, by otrzymać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, że rozpoczęta budowa musi przebiegać według planu ustalonego w owym projekcie, zaś wszelkie niezgodności będą przyczyną jej niezatwierdzenia.

Nasze dane adresowe:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]