Skuteczne osuszanie fundamentów jest możliwe

Skuteczne osuszanie fundamentów jest możliwe

Nawet gdy budynek ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają dość nisko, istnieje ryzyko, że z biegiem czasu mury będzie przenikać woda. Może się to wydarzyć również nagle w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną albo z powodu podtopienia, a czasami pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo na skutek nieprawidłowo wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie ścian – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie murów nie oznacza od razu, iż dom nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba zacząć od znalezienia przyczyn powstawania wilgotnych plam. We wnętrzach takich jak toalety, kuchnie czy niewietrzone piwnice pojawiająca się na murach pleśń jest częściej efektem przecieków z uszkodzonego tarasu bądź dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia stosownej cyrkulacji powietrza we wnętrzach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz ściany budynków lub gdy doszło do podtopienia na skutek powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już rolą profesjonalistów z obszaru hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania murów

Specjaliści, którzy posiadają obszerne doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoje działania od diagnozy przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Jest to baza do wyselekcjonowania najodpowiedniejszych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki pęcznieją i wykruszają się, a na ścianach wykwitają zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w mury. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda wspina się wysoko – czasami nawet na parę metrów. Zdarza się to często, szczególnie w starych budynkach, jednak można na to zaradzić odtwarzając hydroizolację poziomą murów, która zablokuje wznoszenie się wilgoci ku górze. Następnym krokiem, oczywiście po właściwym przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie murów polega nieraz przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem kompetentnego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej papy termozgrzewalnej, mat bentonitowych czy izolacji bitumicznej, a następnie naniesienie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. Nierzadko niezbędne będzie także odtworzenie łączenia izolacji murów z izolacją innych części budowli, jak przepusty rur, ściany żelbetowe i przepusty kabli.