Pozew przeciwko ubezpieczycielowi – reprezentacja prawna

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi – reprezentacja prawna

Pokrzywdzony może wysuwać roszczenia w stosunku do sprawcy o naprawienie szkody. Również w przypadku krzywdy fizycznej ma prawo domagać się zadośćuczynienia. W wielu sytuacjach dochodzi do braku porozumienia pomiędzy poszkodowanym i sprawcą szkody, z reguły odnośnie do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn posiada duże doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, szczególnie od towarzystw ubezpieczeniowych. Prowadzone dotychczas postępowania dotyczyły zarówno odszkodowań za szkody rzeczowe, jak też szkody osobowe.

Sprawa o odszkodowanie – na jaką kancelarię się zdecydować?

Należy wybrać kancelarię, prowadzącą już tego typu postępowania – doświadczenie w sprawach odszkodowawczych będzie przydatne w kolejnych sprawach z tego obszaru prawa. Oferta kancelarii powinna być kompleksowa – rodzajów spraw odszkodowawczych jest bardzo wiele: może to być odszkodowanie za wypadek przy pracy lub komunikacyjny, błąd medyczny, jak również wysokie koszty leczenia, szkody w pojeździe czy mieniu, zadośćuczynienie za spowodowanie śmierci bliskiej osobyi wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszelkie wspomniane wyżej rodzaje postępowań, a także sprawy dotyczące ubezpieczeń funduszy kapitałowych, świadczeń odszkodowawczych z polis OC, postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych i umów ubezpieczeń na życie. W ramach obsługi prawnej przygotowuje dokumenty, takie jak pozwy o odszkodowanie od ubezpieczyciela i inne (np. w przypadkach rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi należy wnieść w stosownym terminie – w przypadku szkód majątkowych maksymalnie do trzech lat od zaistnienia szkody. W przypadku śmierci bliskiej osoby lub uszczerbku na zdrowiu przedawnienie takiego roszczenia upływa po dwudziestu latach. Złożenie pozwu rekomendowane jest dopiero wtedy, gdy pozostałe działania (negocjacje ugodowe lub przedsądowe) nie przyniosły spodziewanego rezultatu.