Prawo rodzinne – nie tylko rozwody i alimenty

Prawo rodzinne – nie tylko rozwody i alimenty

Prawo rodzinne stanowi jeden z najistotniejszych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najczęstsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o rozwód oraz alimenty, aczkolwiek mamy ogromne doświadczenie również w prowadzeniu spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, ojcostwa i macierzyństwa czy uregulowania kontaktów.

Alimenty, separacje, rozwody – sprawy z obszaru prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególna sfera prawa, gdyż prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od mecenasa nie tylko znajomości aktów prawnych, ale w głównej mierze właściwego podejścia do Klienta, który powierza w nasze ręce swoje najbardziej osobiste sprawy. W trakcie prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy przygotowani na stały kontakt z Klientami i prowadzenie ich przez poszczególne stadia sprawy w najmniej bolesny dla nich sposób. Dążymy do dopasowania się do oczekiwań każdego Klienta szczególnie w zakresie ich czynnego udziału w całej sprawie.

Prawo rodzinne – metoda działania kancelarii radców prawnych

Prowadzenie spraw rodzinnych zaczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem poprzez osobiste spotkanie lub rozmowę telefoniczną bądź przez Skype. Wówczas staramy się zgromadzić maksymalną ilość informacji związanych ze sprawą oraz poznać osobę, dla której będziemy działać przez najbliższych kilka miesięcy. Kolejne fazy naszej pracy to przygotowanie pism procesowych, występowanie w imieniu Klientów przed sądem oraz pozostałymi podmiotami, jak np. mediatorzy. Podczas prowadzenia danej sprawy zawsze dążymy do znalezienia możliwości na zamknięcie jej ugodą. Takie podejście wynika z faktu, iż wiele sytuacji spornych ma swoje źródło w silnych emocjach, a pełnomocnik, pozostający osobą obiektywną, nie znajduje się pod ich wpływem i ocenia sprawę tylko pod kątem prawnym.