Centrale telefoniczne

Centrale telefoniczne

Producentami, a jednocześnie liderami na rynku centrali telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które mają duże doświadczenie w wytwarzaniu centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Centralki telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osób dzwoniących, uprościć działanie firmy oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centralki) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na wyłączeniu wyjść na połączenia komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centralka pozwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który pozwala na wykonywanie rozmów zewnętrznych. Ma ona również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich danych jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.