Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Zobacz, gdzie kupić kontener na odpady

Nie wszystkie śmieci mogą być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które powstają w czasie wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, a także odrzutów industrialnych. Należy je transportować do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z składowaniem oraz transportem śmieci. By się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania i przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Wśród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do punktu legalnego ich składowania lub recyklingu.

Nasze dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]